Registrácia — SARIO na zasadnutí Medzivládnej komisie v Ruskej federácii