PRAX PRE UNIVERZITY, RIEŠENIA PRE FIRMY 4.0

Dátum: 
10 feb - 30 september 2022
Chcete sa dozvieť viac o spoločnostiach pôsobiacich na Slovensku a získať praktické skúsenosti už počas štúdia?
Projekt PRAX PRE UNIVERZITY, RIEŠENIA PRE FIRMY podporuje nadväzovanie spolupráce firiem s akademickým prostredím a prináša nové partnerstvá a príležitosti praxe!
 
Akou formou môžete nadvizať spoluprácu?
V RÁMCI PROJEKTU PRAX PRE UNIVERZITY, RIEŠENIA PRE FIRMY 4.0 MAJÚ FIRMY MOŽNOSŤ PREDKLADAŤ:
• témy bakalárskych, diplomových a dizertačných prác na základe zadaní z praxe, ktoré potrebujú vyriešiť,
• ponuky stáží pre študentov,
• ponuky case studies v rámci výučby predmetov,
• návrhy oblastí pre vytvorenie spoločných výskumnovývojových projektov s fakultou.

Pre urýchlenie hľadania informácií, potenciálnych študijných a pracovných príležitosti, kontaktov a nových ľudí, vytvárania nových tímov, či iných rozvojových aktivít prihláste sa na našu                                                                  online platformuhttps://sarioprax.solved.fi/register
Platforma je interkatívna, urýchľuje spoluprácu a hlavne všetci aktéri projektu sú pod jednou strechou! Ovládať sa dá cez filtre a hastagy.
  
Ako to následne funguje?
Agentúra SARIO usporiada kooperačné podujatie na pôde fakulty/univerzity/pracoviska SAV počas letného semestra, na ktorom budú mať študenti možnosť s firmami nadviazať priamy kontakt a spoločne s výskumníkmi a vysokoškolskými pedagógmi naštartovať spoluprácu v rámci ponúkaných návrhov od firiem.

Kooperačné podujatie Žilina - report 

Kontaktná osoba 
Pre viac informácií sledujte novinky na fakultách zapojených do projetku alebo kontaktujte manažérku projektu Barboru Szépeovú na: barbora.szepeova@sario.sk,  
 
www.sario.sk