Bratislava je na štvrtom mieste v rebríčku Top 10 európskych miest pre vedy o živote

Bratislava sa umiestnila na štvrtom mieste medzi najlepšími
európskymi mestami podľa tvorby pracovných miest pre vedy
o živote na základe údajov od roku 2012 podľa investičného
monitora fDi Markets.


Najlepšie destinácie v Európe a Amerike - dvoch svetových regiónoch
so silnou činnosťou v oblasti vied o živote - sú pokiaľ ide o Európu Londýn
a Dublin; v USA sú to Boston a Cambridge (Massachusetts), Clayton (Severná Karolína) a San Francisco v USA. Celosvetovo sú na prvých miestach Šanghaj a Singapur.

Túto štúdiu zostavilo analytické oddelenie údajov Financial Times fDi Intelligence na základe vyhodnocovania údajov o priamych zahraničných greenfield investíciách v období medzi januárom 2012 a decembrom 2016 pre odvetvie vied o živote.

Lokality boli umiestnené do rebríčka na základe záznamov o investíciách
s ohľadom na počty projektov, kapitálové investície a tvorbu pracovných miest. Z tejto štúdie bol vylúčený maloobchod.

Služba fDi Markets Financial Times, je najkomplexnejšou online databázou dostupných cezhraničných greenfield investícií, ktoré pokrývajú všetky krajiny a odvetvia na celom svete. Monitoruje a profiluje spoločnosti, ktoré investujú do zahraničia, pričom poskytuje monitorovanie investičných projektov a tvorbu pracovných miest v reálnom čase.

Zdroj: fdiintelligence.com