Poskytovanie informácií

Pri poskytovaní informácií sa agentúra SARIO riadi zákonom
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Kontakt pre médiá
F: +421 2 58 260 109
E: hovorca@sario.sk