Veľtrhy a výstavy v zahraničí

Medzinárodné veľtrhy a výstavy v zahraničí
 
Agentúra SARIO zabezpečuje služby spojené s technicko-organizačným zabezpečením národných stánkov na medzinárodných veľtrhoch a výstavách v zahraničí. Spoločné expozície/národné stánky majú na výstavách a veľtrhoch umožniť slovenským malým a stredným podnikom predstaviť ich výrobný sortiment a obchodné ponuky, získať prehľad o technickom a technologickom vývoji v danom odvetví priemyslu a nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvoriť obchodné kontrakty a exportovať výrobky do zahraničia.
 
Za celé obdobie implementácie národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ (4. Q 2017 − 3. Q 2023)  sa plánuje zrealizovať na medzinárodných veľtrhoch a výstavách v zahraničí približne 75 národných stánkov. Jednotlivé národné stánky budú realizované približne v pomere 70 % v členských štátoch EÚ a 30 % mimo členských štátov EÚ. Z celkového počtu veľtrhov a výstav v krajinách mimo členských štátov EÚ bude približne 65 % národných stánkov organizovaných v krajinách Európy (mimo členských štátov EÚ), 25 % v krajinách Ázie (vrátane Blízkeho a Stredného východu), 10 % v krajinách Ameriky a Austrálie.
 
Harmonogram veľtrhov a výstav bude dodaný/zverejnený vždy v 4. Q príslušného roka na nasledujúci rok.  Pri jeho tvorbe budú preferované veľtrhy a výstavy so subkontraktačným zameraním v prioritných teritóriách definovaných Stratégiou vonkajších ekonomických vzťahov na obdobie 2014 − 2020

AKTUÁLNE VEĽTRHY A VÝSTAVY


HARMONOGRAM VEĽTRHOV A VÝSTAV PRE ROK 2018

Názov výstavy Dátum konania Miesto konania
Gulfood Dubaj 18. - 22.2.2018 Dubaj, SAE
Midest 27. - 30.3.2018 Paríž, Francúzsko
Hannover Messe 23.4.-27.4.2018 Hannover, Nemecko
ACHEMA 11.6.-15.6. 2018 Frankfurt, Nemecko
EUROSATORY 11.6.-15.6.2018 Paríž, Francúzsko
INNOPROM - International Industrial Trade Fair 9.7.-12.7.2018 Jekaterinburg, Ruská federácia
Farnborough International Airshow 2018 16.7.-22.7.2018 Franborough, UK
Automechanika 11.9.-15.9. 2018 Frankfurt, Nemecko
FORARCH 18.9.-22.9. 2018 Praha, Česká republika
MSV Brno 1.10.-5.10. 2018 Brno, Česká republika
Electronica 13.11.-16.11 2018 Mníchov, Nemecko
THE BIG 5 november 2018 Dubaj, SAE