×

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri našej činnosti osobné údaje v rámci Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, so sídlom: Mlynské nivy 44/b, 821 09 Bratislava, IČO: 36 070 513.

Ak máte akékoľvek otázky, môžete náš kontaktovať telefonicky na +421 2 58 260 100, e-mailom na gdpr@sario.sk alebo poštou na adresu nášho sídla. 

NA STIAHNUTIE