×

Investičná pomoc

Slovenská republika poskytuje rôzne formy pomoci pre prichádzajúcich investorov, ale aj už etablované spoločnosti.

Regionálnou investičnou pomocou môžu byť podporené nové aj expandujúce, malé aj veľké spoločnosti, v domácom aj zahraničnom vlastníctve, ktoré investujú do nových kapacít v projektoch priemyselnej výroby, centier podnikových služieb (vrátane IT centier) alebo technologických centier.

Prioritou je podpora investícií smerujúcich do menej vyspelých regiónov Slovenska a projektov s vyššou pridanou hodnotou.

Ďalšou prioritou je podpora investícií v oblasti výskumu a vývoja, preto Slovenská republika zaviedla v roku 2015 tzv. dodatočný odpočet na výskum a vývoj. Tento zvýhodnený daňový režim umožňuje spoločnostiam uplatniť si dodatočný odpočet nákladov na výskum a vývoj v hodnote 100%, čo v praxi znamená reálnu úsporu 21 EUR na každých 100 EUR investovaných do výskumu a vývoja.

Viac informácii o týchto podporných mechanizmoch:

Pre bližšie informácie o formách podpory pre investície nám prosím napíšte na invest@sario.sk.