Investičná pomoc

Jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú rozhodnutie investora o umiestnení jeho investície je nesporne aj objem a štruktúra pre neho dostupných investičných stimulov.

Slovenská republika poskytuje rôzne formy pomoci pre prichádzajúcich investorov, ale aj už etablované spoločnosti. Hlavným cieľom je prilákať investície, ktoré sa prejavujú pozitívne vytvorením nových pracovných miest, príležitosťami na uplatnenie absolventov a zároveň aj vytvorením nových podnikateľských možnosti pre miestne spoločnosti. Vysoko hodnotená je aktivita spoločností v oblasti výskumu a vývoja preto Slovenská republika poskytuje podporu spoločnostiam v tejto oblasti.
 


V niektorých prípadoch môžeme našim klientom poskytnúť aj všeobecné informácie tykajúce sa iných foriem podpory ako sú:
Bližšie informácie o formách podpory Vašej investície zo strany odboru investičných projektov SARIO Vám radi poskytneme na invest@sario.sk.