×

Farmaceutický priemysel

Farmaceutický priemysel má na Slovensku zastúpenie predovšetkým v oblastiach výroby farmaceutických výrobkov, zdravotníckych pomôcok a kozmetiky.

Vďaka silnému dôrazu na výskum a vývoj ponúka farmaceutický sektor neustále nové investičné príležitosti.

Slovenskí výskumní pracovníci zaznamenávajú úspechy v oblastiach ako inovatívne využitie 3D tlače v medicíne, vývoj mimoriadne sterilného materiálu, nového proteínu určeného na obnovu poškodenej DNA, či tzv. Trisomy Testu, ktorý slúži na neinvazívnu diagnostiku Downovho syndrómu.

Agentúra SARIO sleduje vývoj vo vybraných odvetviach a vypracováva k nim sektorové prehľady v anglickom jazyku.

Pharmaceutical & Life Sciences Industry in Slovakia