Podnikateľské misie

Podnikateľské misie predstavujú príležitosť pre slovenských podnikateľov nadviazať osobný kontakt a rozvinúť spoluprácu s podnikateľmi zo zahraničia. Za celé obdobie implementácie národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ sa plánuje zrealizovať približne 70 podnikateľských misií, pričom 40 sa bude konať v zahraničí a 30 na Slovensku.
 
Podnikateľské misie organizované v zahraničí
Cieľom podnikateľských misií v zahraničí je uviesť slovenské spoločnosti na zahraničný trh, predstaviť príležitosti pre obchod a investície v danej krajine a nadviazať užšiu spoluprácu so zahraničnými partnermi.
 
Program podnikateľských misií v zahraničí pozostáva najmä z účasti na B2B rokovaniach so zahraničnými spoločnosťami, ako aj zo sprievodných podujatí (účasť na konferencii, návšteva veľtrhu/výstavy, účasť na sourcingovom podujatí a pod.), a to v závislosti od charakteru podnikateľskej misie. 
 
AKTUÁLNE PODNIKATEĽSKÉ MISIE

PM IAC Baku 2023

PLÁNOVANÉ PODNIKATEĽSKÉ MISIE 
 
 
Podnikateľské misie organizované na Slovensku
Cieľom podnikateľských misií na Slovensku je prijatie delegácií zahraničných spoločností na Slovensku  so zámerom sprostredkovať slovenským spoločnostiam možnosť rozvinúť spoluprácu so zahraničnými firmami, objaviť nové obchodné príležitosti a získať nové kontakty.
 
Účastníci podnikateľských misií na Slovensku budú mať možnosť rokovať so zahraničnými spoločnosťami v rámci B2B rokovaní, prezentovať svoje produkty a služby a zúčastniť sa ďalších sprievodných podujatí v závislosti od charakteru podnikateľskej misie. 
 
AKTUÁLNE PODNIKATEĽSKÉ MISIE 

PLÁNOVANÉ PODNIKATEĽSKÉ MISIE