×

Slovenská vesmírna kancelária

Agentúra SARIO je súčasťou projektu Slovenskej vesmírnej kancelárie, ktorý bol vytvorený spoločne s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Vesmírna kancelária pozostáva z dvoch zložiek. MŠVVaŠ SR je zodpovedné za medzirezortnú politickú koordináciu a multilaterálne otázky medzinárodnej spolupráce (Európska vesmírna agentúra - ESA, EÚ, OSN). SARIO pokrýva implementačnú časť agendy — najmä rozvoj vesmírneho ekosystému a lokálnych či medzinárodných partnerstiev.
 
Medzi kompetencie priemyselnej zložky Slovenskej vesmírnej kancelárie patrí: 

  • rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti vesmírneho priemyslu
  • podpora slovenských podnikateľov a výskumno-vývojových organizácií pri integrácii do európskych priemyselných štruktúr a zapájaní sa do vesmírnych projektov EÚ a ESA
  • podpora vstupu nových firiem do vesmírneho sektora
  • podpora spolupráce medzi akadémiou a biznisom
  • informačno-popularizačné aktivity a organizovanie podujatí pre odbornú aj širšiu verejnosť

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o slovenskom vesmírnom priemysle, môžete si pozrieť brožúru Space Industry in Slovakia na tomto linku.

Taktiež sa môžete prihlásiť na odber newslettera, ktorý je venovaný vesmírnemu priemyslu a zaujímavým príležitostiam v tomto sektore.
 
Informácie o aktuálnych výzvach a tendroch v oblasti vesmírneho priemyslu ako aj plánovaných podujatiach nájdete na webovej stránke spaceoffice.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o odbornú konzultáciu nám prosím napíšte na svk@sario.sk.

NOVINKY

NA STIAHNUTIE