Kontakty

Odbor zahraničného obchodu SARIO zabezpečuje komplex informačných, poradenských, asistenčných a vzdelávacích služieb pre slovenských exportérov a zahraničných záujemcov o slovenskú produkciu a výrobnú kooperáciu.

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať na trade@sario.sk.