×

Kooperačné podujatia

KOOPERAČNÉ PODUJATIA V SR
Kooperačné podujatia sú zamerané na predstavenie možností na odbyt produkcie, formovanie spoločných podnikov, prezentáciu voľných výrobných kapacít a obchodných príležitostí slovenských MSP.

Sektorovo pôjde o oblasti energetiky, strojárskeho priemyslu, automobilového priemyslu, elektrotechniky, chemického a drevárskeho priemyslu, IKT a iných odvetví.

Súčasťou podujatí sú aj sprievodné konferencie, panelové diskusie a prezentácie  za účasti odborníkov z praxe, ktorí budú zastrešovať program z odbornej stránky. Pre zahraničných účastníkov podujatí sú pripravené informačné semináre o obchodno-investičných možnostiach, o projektoch pre fúzie a akvizície, o vytváraní spoločných podnikov a o spolupráci v oblasti využívania technológií.

AKTUÁLNE KOOPERAČNÉ PODUJATIA

Kooperačné podujatie NP2 International Business Day 2024

 

Harmonogram kooperačných podujatí s podporou agentúry SARIO