×

SARIO v regiónoch

Naprieč Slovenskom je SARIO reprezentovaná tromi regionálnymi kanceláriami.

Na západnom Slovensku je agentúra SARIO zastúpená regionálnou kanceláriou v Bratislave. Táto kancelária má na starosti Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky kraj.

Na strednom Slovensku je agentúra SARIO zastúpená regionálnou kanceláriou sídliacou v Banskej Bystrici, ktorej pracovníci majú na starosti Banskobystrický a Žilinský kraj.

V Košiciach má svoje sídlo regionálna kancelária agentúry SARIO pre východné Slovensko, pod ktorú spadajú Prešovský a Košický kraj.

Regionálne kancelárie agentúry SARIO ponúkajú širokú škálu služieb:

  • mapovanie a identifikáciu dostupných nehnuteľností a pozemkov v regiónoch, spravovanie a aktualizovanie databázy nehnuteľností
  • prípravu adekvátnych ponúk nehnuteľností pre lokálnych a zahraničných investorov, ktorí chcú začať alebo expandovať svoje podnikateľské aktivity na Slovensku
  • organizovanie obhliadok nehnuteľností a stretnutí s lokálnymi autoritami
  • poradenstvo v oblasti nehnuteľností
  • nastavenie a udržiavanie komunikácie so slovenskými podnikateľmi a poskytovanie informácií o dostupných nástrojoch štátnej podpory
  • komunikáciu a spoluprácu s predstaviteľmi regionálnych, mestských a obecných samospráv
  • prepájanie podnikateľov s univerzitami a výskumnými inštitúciami

Pre nadviazanie kontaktu s našimi regionálnymi kanceláriami, prosím kontaktujte regiony@sario.sk