×

Sektorové a regionálne prehľady

Silná priemyselná tradícia Slovenska a dlhodobá orientácia na technické zručnosti sa v súčasnosti premietajú do dominantného postavenia automobilového priemyslu a ďalších úzko spätých odvetví, ako sú strojársky alebo elektrotechnický priemysel, v slovenskom hospodárstve.

Popri tradičných sektoroch zaujali v našej ekonomike významné postavenie aj nové sektory ako sektor informačných a komunikačných technológií alebo sektor centier zdieľaných a podnikových služieb (SSC & BPO). Všetky odvetvia slovenského hospodárstva sa organicky vyvíjajú a za účelom udržania medzinárodnej konkurencieschopnosti získavajú nové kompetencie či zavádzajú nové technológie.

Výskumu a vývoju, ako akcelerátoru budúcej konkurencieschopnosti všetkých kľúčových odvetví slovenského hospodárstva, venujeme samostatnú publikáciu.

SARIO sleduje vývoj vo vybraných odvetviach a vypracováva k nim sektorové prehľady v anglickom jazyku: 

Každý z regiónov Slovenska disponuje inými komparatívnymi výhodami, ktoré môžu byť pre konkrétny projekt potenciálneho investora kľúčové. SARIO zhotovuje pre investorov analýzy, ktoré vždy zohľadňujú prirodzenú dochádzkovú spádovú oblasť. Tieto analýzy obsahujú demografické informácie, štatistiky nezamestnanosti, počty študentov a absolventov na stredných a vysokých školách, prehľad najväčších zamestnávateľov v regióne a ďalšie informácie v závislosti od potrieb konkrétneho investora.

Dodatočné informácie a štatistické údaje ponúkajú regionálne prehľady Štatistického úradu práce SR.

Pre bližšie informácie o slovenskom podnikateľskom prostredí nás prosím kontaktujte na invest@sario.sk.