ICT

Slovensko ponúka zahraničným investorom v sektore informačných
a komunikačných služieb množstvo komparatívnych výhod.


Sú nimi relatívne nízke mzdové náklady na talentovanú, kvalifikovanú
a prispôsobivú pracovnú silu, vysoká úroveň ovládania cudzích jazykov (najmä angličtiny a nemčiny), priaznivé podnikateľské prostredie, rastúca produktivita práce a vysokokvalitné vzdelávacie inštitúcie v odvetví IKT.

Rovnako dôležité je aj prepojenie výskumu s praxou, ktoré je viditeľné v aktivitách IT Asociácie Slovenska (ITAS), IKT klastrov v Žiline a Košiciach ako aj Stredoeurópskeho technologického inštitútu (CEIT). IKT sektor má vďaka týmto faktorom silné postavenie v slovenskom hospodárstve, ktoré sa odzrkadľuje nielen v prítomnosti zahraničných spoločností (Dell, IBM, HP), ale aj vo vzniku inovatívnych domácich spoločností (ESET, Sygic a ďalšie).

IKT sektor je jedným z kľúčových odvetví slovenského hospodárstva. Generuje až 6% HDP a podieľa sa významnou mierou na príjmoch štátneho rozpočtu (len prostredníctvom DPPO ide o 8,6% celkovo odvedených daní právnických osôb).

Zamestnáva priamo 35-tisíc špecialistov a ďalších až 20-tisíc pôsobí v ostatných odvetviach. Vyznačuje sa najvyššou pridanou hodnotou s perspektívou rastu na najbližších 15 – 20 rokov.