Prehľad úspešných projektov SARIO

Odbor investičných projektov SARIO poskytuje potenciálnym
i etablovaným investorom široké portfólio služieb na mieru už viac
ako 15 rokov. Od roku 2002 sme vykázali celkovo 501 úspešných projektov
ktorých realizácia viedla k vytvoreniu  121,000  pracovných miest po celom Slovensku a preinvestovaniu viac ako jedenásť
miliárd eur.


Medzi hlavné trendy, ktoré SARIO počas svojho pôsobenia zaznamenalo patril najmä zvyšujúci sa záujem investorov o stredoslovenské a východoslovenské regióny, príchod investícií s vyššou pridanou hodnotou (R&D centrá, technologické a dizajnérske centrá) či vyšší počet investícií veľkého rozsahu s následným multiplikačným efektom na rozvoj subdodávateľskej siete.

UKONČENÉ PROJEKTY ZA ROKY 2002—2017 PODĽA REGIÓNU

KRAJ %
Bratislavský kraj 11%
Trnavský kraj 11%
Nitriansky kraj 17%
Trenčiansky kraj 15%
Žilinský kraj 12%
Banskobystrický kraj 11%
Prešovský kraj 8%
Košický kraj 15%
 
UKONČENÉ PROJEKTY ZA ROKY 2002—2017 PODĽA POČTU VYTVORENÝCH PRACOVNÝCH MIEST
 
KRAJ %
Bratislavský kraj 9.6%
Trnavský kraj 18.1%
Nitriansky kraj 15.9%
Trenčiansky kraj 15.7%
Žilinský kraj 11%
Banskobystrický kraj 9.7%
Prešovský kraj 5.5%
Košický kraj 14.5%

Činnosť SARIO je zameraná na podporu investičných projektov
s významnými sociálnymi a ekonomickými prínosmi. Integrálnou
súčasťou týchto aktivít je snaha o aktívnu podporu investícií mimo najvyhľadávanejších lokalít západného Slovenska a ich stimulácia do regiónov s najvyššou mierou nezamestnanosti Slovenska.


UKONČENÉ PROJEKTY ZA ROKY 2002—2017 PODĽA KRAJINY
 
KRAJINA PÔVODU %
Nemecko 18%
Južná Kórea 11%
USA 7%
Rakúsko 6%
Dánsko 6%
Taliansko 5%
Francúzsko 5%
Belgicko 4%
Slovensko 4%
Veľká Británia 4%
Japonsko 4%
Španielsko 3%
Holandsko 3%
Švajčiarsko 3%
Švédsko 2%
Česká republika 2%
Fínsko 1%
Taiwan 1%
Kanada 1%
Nórsko 1%
Brazília 1%
Čína 1%
Írsko 1%
Ostatné krajiny 6%
 
Štatistika úspešne ukončených projektov z pohľadu krajiny pôvodu naznačuje, že dopyty s investičným potenciálom prichádzajú najmä z krajín ako Nemecko, Južná Kórea, USA, krajiny západnej Európy (Rakúsko, Dánsko, Taliansko, Francúzsko, Belgicko, Veľká Británia), ale aj z Japonska, Kanady či Brazílie.


UKONČENÉ PROJEKTY ZA ROKY 2002—2017 PODĽA SEKTORA

SEKTOR %
Automobilový priemysel vrátane subdodávateľov 31%
Elektrotechnický priemysel vrátane subdodávateľov 13%
Strojársky priemysel 10%
Chemický priemysel, spracovanie plastov a farmácia 9%
Kovospracujúci priemysel a povrchová úprava kovov 7%
Centrá podnikových služieb 5%
Informačné a komunikačné technológie 4%
Drevospracujúci a papierenský priemysel 4%
Iné služby 3%
Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 2%
Logistické a prepravné služby 2%
Nábytkársky a sanitársky priemysel 2%
Výskum a vývoj 2%
Stavebný priemysel 2%
Potravinársky priemysel 2%
Energetický priemysel 1%
Ťažobný priemysel 1%
Sklársky priemysel 0.4%
Poľnohospodársky priemysel 0.4%
 
Úspešne ukončené projekty SARIO zaznamenávajú nielen silný kvantitatívny, ale aj kvalitatívny nárast. Vysoko pozitívnym trendom,
ktorý je výsledkom činnosti agentúry je prílev investícií s vyššou pridanou hodnotou využívajúcich najnovšie technológie.

Zo sektorového hľadiska prevažujú investičné projekty z oblasti automobilového priemyslu vrátane výrobcov komponentov (TIER 2
a TIER 1 subdodávatelia), elektrotechnického, strojárskeho či chemického priemyslu.