Prehľad úspešných projektov SARIO

Odbor investičných projektov SARIO  ponúka široké portfólio služieb pre potenciálnych a etablovaných investorov už takmer dve desaťročia. Naša agentúra od roku 2002 vykázala celkovo 609 úspešných projektov v súhrnnej výške takmer 13,5 mld. eur, ktorých realizácia viedla k vytvoreniu viac ako 135 000 pracovných miest po celom Slovensku.


Prehľad úspešných projektov SARIO

Z hľadiska sektorového zamerania má medzi vykázanými projektmi SARIO najpočetnejšie zastúpenie automobilový priemysel. Okrem intenzívnej asistencie pri príchode strategickej investície prémiovej automobilky Jaguar Land Rover do Nitry, asistovala agentúra aj pri realizácii investície PSA Peugeot Citroën (v súčasnosti Stellantis) v roku 2003, KIA v roku 2004 či expanziách bratislavského závodu Volkswagen v rokoch 2008 a 2020. 

Okrem samotných automobiliek podporilo SARIO aj veľký počet rôznych automobilových dodávateľov, ako napr. Mobis, Faurecia, Brose, či Honeywell (v súčasnosti Garett Motion Prešov). Z ďalších priemyselných odvetví má medzi úspešnými projektami SARIO najvýznamnejšie zastúpenie elektrotechnický priemysel (napr. MinebeaMitsumi, BSH, Klauke a strojársky priemysel (napr. Embraco, Vaillant, Muehlbauer, alebo Schindler).

Okrem projektov priemyselnej výroby poskytlo SARIO asistenciu pri etablovaní a rozširovaní pôsobenia viacerým centrám zdieľaných služieb (ako sú Amazon, Dell a AT&T) a IT centrám (napr. expanzie T-Systems a IBM).

Medzi hlavné trendy, ktoré SARIO počas svojho pôsobenia zaznamenalo, patrí okrem zvyšujúceho sa záujmu investorov o stredoslovenské a východoslovenské regióny, aj nárast počtu investícií s vyššou pridanou hodnotou (R&D centrá, technologické a dizajnérske centrá). Príkladmi takýchto úspešných projektov technologických centier, ktoré podporila agentúra SARIO, sú napr. Muehlbauer, Visma, Yanfeng, Porsche Werkzeugbau či Schaeffler Kysuce.

 


Bližšie informácie o úspešne uzavretých investičných projektoch SARIO Vám radi poskytneme na invest@sario.sk.