Prehľad úspešných projektov SARIO

 
Odbor investičných projektov SARIO od roku 2002 vykázal celkovo 565 úspešných projektov, ktorých realizácia viedla k vytvoreniu 129,000 pracovných miest po celom Slovensku a preinvestovaniu viac ako jedenásť miliárd eur.


Prehľad úspešných projektov SARIO

Medzi hlavné trendy, ktoré SARIO počas svojho pôsobenia zaznamenalo patril najmä zvyšujúci sa záujem investorov o stredoslovenské a východoslovenské regióny, príchod investícií s vyššou pridanou hodnotou (R&D centrá, technologické a dizajnérske centrá).
 


Bližšie informácie o úspešne uzavretých investičných projektoch SARIO Vám radi poskytneme na invest@sario.sk.