×

Dôležité linky

Množstvo užitočných informácií pre rozvoj exportných aktivít Vašej spoločnosti nájdete na internetových stránkach rôznych informačných portálov, oficiálnych stránok tuzemských inštitúcií, medzinárodných organizácií, či bilaterálnych obchodných komôr.

Informačné portály:

 • CountryWatch – informačný portál poskytujúci komplexné informácie o všetkých krajinách sveta
 • OECD – portál medzinárodnej organizácie OECD poskytuje bezplatné informácie o ekonomických ukazovateľoch členských štátov a rozvinutejších štátov za hranicami Európy
 • Market Access Database – informačný portál Európskej komisie pre export do tretích krajín
 • Dun&Bradsheet – portál poskytujúci informácie pre overenie zahraničných spoločností
 • UN Comtrade Database – databáza zahraničného obchodu členských štátov OSN

Tuzemské inštitúcie:

 • Ministerstvo hospodárstva SR – rezort štátnej správy s pôsobnosťou v oblasti podpory rozvoja podnikateľského prostredia a internacionalizácie podnikania
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR – rezort štátnej správy v oblasti podpory internacionalizácie podnikania a prepájania s biznis príležitosťami  v zahraničí
 • EXIMBANKA – exportno-úverová inštitúcia poskytujúca priamu podporu exportu a služby na financovanie, poistenie a záruky zahraničného obchodu
 • Slovenská obchodná a priemyselná komora – verejnoprávna inštitúcia so zameraním na ochranu a podporu podnikania s regionálnym zastúpením
 • Zastupiteľské úrady SR – zoznam slovenských veľvyslanectiev v zahraničí
 • Honorárne konzuláty SR – zoznam slovenských honorárnych konzulátov v zahraničí
 • SlovakAid – možnosti rozvoja medzinárodného podnikania v kontexte rozvojovej pomoci umožňuje Program Podnikateľských Partnerstiev Ministerstva zahraničných vecí SR 
 • Národná banka SR – vypracováva štatistiky súvisiace so slovenským zahraničným obchodom

Medzinárodné organizácie:

 • Svetová Banka – inštitúcia poskytujúca úvery s nízkym úrokom pre rozvojové krajiny s cieľom odstrániť chudobu a podporiť projekty v rozvojových krajinách
 • Svetová obchodná organizácia – jediná medzinárodná organizácia zastrešujúca  manažovanie obchodných pravidiel medzi štátmi
 • Medzinárodná obchodná komora – medzinárodné združenie koordinujúce pravidlá realizácie zahraničného obchodu (INCOTERMS)  
 • Európska banka pre obnovu a rozvoj – medzinárodná inštitúcia zameraná na podporu prechodu na trhovú ekonomiku a rozvoj súkromného sektora

Bilaterálne obchodné komory: