×

Kontakty

Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov II.

 E: np@sario.sk
 Dominika Dubovská
Riaditeľka odboru    
E: dominika.dubovska@sario.sk
T: +421 2 58 260 132
 


 

Veľtrhy a výstavy

Igor Uhlik           
Projektový manažér         
E: igor.uhlik@sario.sk          
T: +421 2 58 260 222
 


 

Podnikateľské misie v SR a v zahraničí

Simona Novosadová / leader          
Projektová manažérka
E: simona.novosadova@sario.sk          
T: +421 2 58 260 271 

Michaela Slimáková          
Projektová manažérka
E: michaela.slimakova@sario.sk
T: +421 2 58 260 352
 

Peter Dan Ferenčík       
Projektový manažér
E: peter.ferencik@sario.sk
T: +421 2 58 260 133


 

Kooperačné a sourcingové podujatia

Tomáš Lenčéš     
Projektový manažér
E: tomas.lences@sario.sk
T: +421 2 58 260 133
 

Michaela Kúdelová     
Projektová manažérka
E: michaela.kudelova@sario.sk
T: +421 2 58 260 311


Kamil Lukačovič    
Projektový manažér
E: kamil.lukacovic@sario.sk 
T: +421 2 58 260 325
 


 

Exportná akadémia

Jana Jarošová     
Projektová manažérka
E: jana.jarosova@sario.sk
T: +421 2 58 260 430
 


 

Rozvoj dodávateľských reťazcov

Petra Sasinková / leader 
Projektová manažérka
E: petra.sasinkova@sario.sk         
T: +421 2 58 260 240

Ján Sventek     
Projektový manažér
E: jan.sventek@sario.sk
T: +421 2 58 260 248