×

Informačné a komunikačné technológie

Sektor informačných a komunikačných technológií, ako jeden z mladších sektorov slovenského hospodárstva buduje na dlhodobej tradícii technických smerov na Slovensku.

Vďaka najvyššej schopnosti adaptability na nové IKT technológie v regióne (Global Competitiveness Report) má slovenská pracovná sila silnú predispozíciu na prácu v oblasti IKT vrátane softvérového vývoja.

Slovensko ponúka zahraničným investorom v sektore IKT množstvo komparatívnych výhod. Sú nimi kvalifikovaná, multilingválna a dostupná pracovná sila so silnými IT zručnosťami, dobre vybudovaná spolupráca so slovenskými univerzitami či spolupráca v rámci silných lokálnych IT klastrov.

Veľký inovačný potenciál pracovnej sily v IKT sektore je badateľný na globálnom úspechu pôvodom slovenských IT spoločností, ako sú Eset alebo Sygic.

Agentúra SARIO sleduje vývoj vo vybraných odvetviach a vypracováva k nim sektorové prehľady v anglickom jazyku.

Information & Communication Technology Industry in Slovakia