×

Chemický a plastikársky priemysel

Slovensko má silné zastúpenie spoločností vo všetkých hlavných segmentoch chemického priemyslu, vrátane rafinácie ropy, výroby hnojív, výroby produktov z gumy a plastov či kozmetiky.

Kým časť sektora je naviazaná na automobilový priemysel (napr. výroba pneumatík či plastových komponentov), zvyšok sektora tvoria veľké spoločnosti spracúvajúce vstupné suroviny (napr. Slovnaft či Duslo Šaľa).

Výskum a vývoj hrá dôležitú úlohu aj v chemickom a plastikárskom priemysle na Slovensku. Príkladom je slovenská rafinéria Slovnaft (technologické centrum s viac ako 100 zamestnancami) alebo nemecký výrobca pneumatík Continental (technologické centrum s viac ako 150 zamestnancami).

Agentúra SARIO sleduje vývoj vo vybraných odvetviach a vypracováva k nim sektorové prehľady v anglickom jazyku.

Chemicals & Plastic Industry in Slovakia

NA STIAHNUTIE