×

Marketing & PR

SARIO propaguje slovenské investičné a podnikateľské prostredie na medzinárodných investičných a obchodných fórach, seminároch, obchodných misiách, organizovaných agentúrou alebo v spolupráci so zahraničnými obchodnými komorami, veľvyslanectvami, či priemyselnými združeniami.

Zástupcovia SARIO sú v stálom kontakte s diplomatickými zástupcami rôznych krajín, ako aj so zástupcami zahraničných obchodných komôr a ekonomickými diplomatmi MZVaEZ SR v zahraničí, ktorým poskytujú aktuálne informácie o vývoji slovenského investičného a obchodného prostredia prostredníctvom publikovaných materiálov alebo prezentácií.

KONTAKT PRE VEREJNOSŤ
E: marketing@sario.sk 

Agentúra SARIO nevytvára a nezhromažďuje štatistické dáta o investovaní na území Slovenskej republiky.

Na základe Zriaďovacej listiny vydanej Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky je jedným z hlavných verejnoprospešných cieľov a predmetom činnosti SARIO podporovať investičné projekty domácich a zahraničných investorov a sprievodný servis, ponúkať konzultácie a riešenia v oblasti individuálnej štátnej pomoci a nových stimulačných prostriedkov výhodných oproti konkurencii, ako aj mapovať a vytvárať databázy voľných nehnuteľností a priemyselných parkov na území Slovenskej republiky.

Agentúra SARIO teda nie je štatistickou organizáciou, ani na tento účel nebola zriadená.