Marketing & PR

SARIO propaguje slovenské investičné a podnikateľské prostredie na medzinárodných investičných a obchodných fórach, seminároch, obchodných misiách, organizovaných agentúrou alebo v spolupráci so zahraničnými obchodnými komorami, veľvyslanectvami, či priemyselnými združeniami.

Zástupcovia SARIO sú v stálom kontakte s diplomatickými zástupcami rôznych krajín, ako aj so zástupcami zahraničných obchodných komôr a ekonomickými diplomatmi MZVaEZ SR v zahraničí, ktorým poskytujú aktuálne informácie o vývoji slovenského investičného a obchodného prostredia prostredníctvom publikovaných materiálov alebo prezentácií.

Kontakt pre verejnosť 
E: marketing@sario.sk