×

Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov II.

Národný projekt  –  Podpora internacionalizácie MSP (PIMSP) 2

Aktuálne agentúra SARIO pracuje na príprave aktivít nového národného projektu Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov 2, ktorý bude realizovaný v programovom období 2021 – 2027 (aktivity budú prebiehať v rokoch 2024 - 2028). 

Aktivity a plánované podujatia budú zverejnené v prvom kvartáli roka 2024 na webovej stránke agentúry.

Čo ponúka Národný projekt PIMSP 2

Slovenské mikro, malé a stredné podniky* budú môcť prostredníctvom finančnej (voucherovej) a nefinančnej pomoci prezentovať svoj výrobný sortiment a obchodné ponuky:

  • na veľtrhoch a výstavách v zahraničí

  • podnikateľských misiách v zahraničí a na Slovensku

  • kooperačných podujatiach na Slovensku

Taktiež sa budú môcť zapájať do dodávateľských reťazcov prostredníctvom Interaktívneho systému dodávateľských reťazcov ako aj využiť odborné poradenstvo prostredníctvom webinárov a seminárov Exportnej akadémie v oblasti zahraničného obchodu.

*Cieľovou skupinou sú MSP na území Slovenska s počtom zamestnancov do 250 osôb a ročným obratom do 50 miliónov € a/alebo celkovou ročnou bilančnou sumou nepresahujúcou 43 miliónov €.

Novinky v rámci Národného projektu PIMSP 2

Na základe úspechov predchádzajúceho projektu (2017–2023), súčasný Národný projekt nadväzuje na všetky vykonávané aktivity, avšak rozširuje podporu aj na MSP so sídlom v Bratislavskom kraji

Okrem toho zavádza nový nástroj vo forme finančných voucherov, prostredníctvom ktorých bude podporovaná individuálna účasť na medzinárodných veľtrhoch.