Publikácie

SARIO vydáva publikácie v rôznych jazykových mutáciách za účelom prezentácie slovenského investičného a podnikateľského prostredia
na vybraných trhoch. Čísla v zátvorke udávajú mesiac a rok aktualizácie dokumentu. V prípade potreby viac informácií k publikáciám,
kontaktujte nás: marketing@sario.sk.


Profil agentúry
Why Slovakia
Localize Your Supply Chain With SARIO 
Slovakia in figures

Podpora exportu
Slovak TOP picks 2022
Post-Covid exportné príležitosti
Automotive Sector in Slovakia
R&D and Innovation Sector in Slovakia
Electronics & Electrical Components Industry in Slovakia
Pharmaceutical & Life Sciences Sector in Slovakia
Machinery & Equipment Industry in Slovakia
Information & Communication Technology Sector in Slovakia
Space Industry in Slovakia
Food Processing Industry in Slovakia
Chemical Industry in Slovakia Shared Service & Business Process Outsourcing Centers in Slovakia
Innovation Services
Investičná pomoc 2023 / Investment Aid 2023
20 rokov SARIO
VIDEO SPOT
Neaktualizované a nepoužívané publikácie.


Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich SARIO.
Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je možné iba po predchádzajúcom súhlase.