Publikácie

SARIO vydáva publikácie v rôznych jazykových mutáciách za účelom prezentácie slovenského investičného a podnikateľského prostredia
na vybraných trhoch. Čísla v zátvorke udávajú mesiac a rok aktualizácie dokumentu. V prípade potreby viac informácií k publikáciám, kontaktujte nás: marketing@sario.sk.

Profil agentúry


Why Slovakia

 

Slovakia in figures


Podpora exportu


Automotive Sector in Slovakia


Electronics & Electrical Components Industry in Slovakia


Pharmaceutical & Life Sciences Sector in Slovakia


Machinery & Equipment Industry in Slovakia


Shared Services & Business Process Outsourcing Centers in Slovakia


Information & Communication Technology Sector in Slovakia


Food Processing Industry in Slovakia


Chemical Industry in Slovakia


Innovation Services


Investičná pomoc 2019 / Investment Aid 2019


VIDEO SPOT


Neaktualizované a nepoužívané publikácie
Currently not updated and used publications

Invest in Slovakia


Trade with Slovakia


Life in Slovakia


Katalóg kooperačných aktivítAutorské práva sú vyhradené a vykonáva ich SARIO.
Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je možné iba po predchádzajúcom súhlase.