×

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie sa realizuje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Bližšie informácie môžete získať na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk.