×

Poskytovanie informácií

Pri poskytovaní informácií sa agentúra SARIO riadi zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

KONTAKT PRE MÉDIA
T: +421 2 58 260 100
E: hovorca@sario.sk

Agentúra SARIO nevytvára a nezhromažďuje štatistické dáta o investovaní na území Slovenskej republiky.

Na základe Zriaďovacej listiny vydanej Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky je jedným z hlavných verejnoprospešných cieľov a predmetom činnosti SARIO podporovať investičné projekty domácich a zahraničných investorov a sprievodný servis, ponúkať  konzultácie a riešenia v oblasti individuálnej štátnej pomoci a nových stimulačných prostriedkov výhodných oproti konkurencii, ako aj mapovať  a vytvárať  databázy voľných nehnuteľností a priemyselných parkov na území Slovenskej republiky.

Agentúra SARIO teda nie je štatistickou organizáciou, ani na tento účel nebola zriadená.