×

Potravinársky priemysel

Bývalé Československo bolo považované za potravinovo sebestačnú krajinu, pričom dnešné Slovensko bolo centrom poľnohospodárskej a potravinárskej výroby v krajine.

Moderný potravinársky sektor si vďaka postupnej automatizácii a inováciám udržal silné postavenie v slovenskej ekonomike.

Vývoj v súkromných spoločnostiach prebieha v úzkej spolupráci s verejnými výskumnými inštitúciami ako sú Výskumné centrum AgroBioTech, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum či Fakulta chemickej a potravinárskej technológie na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

Potravinársky priemysel má silné zastúpenie vo všetkých regiónoch Slovenska a produkuje širokú škálu potravinových produktov, od spracovania mäsa cez pekárenské, mliečne a.i. produkty, až po výrobu rôznych druhov nápojov.

Agentúra SARIO sleduje vývoj vo vybraných odvetviach a vypracováva k nim sektorové prehľady v anglickom jazyku.

Food Processing Industry in Slovakia

NA STIAHNUTIE