×

Kontakty

SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE ROZVOJ INVESTÍCIÍ A OBCHODU
Mlynské nivy 44/b (mapa)
821 09  Bratislava
Slovenská republika

KONTAKT
T: +421 2 58 260 100, 101
F: +421 2 58 260 109
E: sario@sario.sk, invest@sario.sk, obchod@sario.sk

Generálny riaditeľ
Robert Šimončič
T: +421 2 58 260 112
F: +421 2 58 260 109
E: riaditel@sario.sk, robert.simoncic@sario.sk

Oznamovanie protispoločenskej činnosti
T: +421 2 5826 0160 
E: protispolocenskacinnost@sario.sk

Kontakt pre média
T: +421 2 58 260 100
E: hovorca@sario.sk

Oddelenie marketingu
T: +421 2 58 260 100
E: marketing@sario.sk

ISA
Združenie pre rozvoj investícií
Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava
Slovenská republika
W: isa-association.sk

NA STIAHNUTIE