×

Strojársky priemysel

Strojársky priemysel je jedným z najdôležitejších sektorov slovenskej ekonomiky. Vyznačuje sa nielen silnou historickou tradíciou, ale aj priamym previazaním na dominantný automobilový priemysel.

Vzhľadom na svoj prierezový charakter predstavuje strojársky priemysel veľký potenciál pre budúcu diverzifikáciu slovenského hospodárstva smerom k iným vysokotechnologickým sektorom (napr. zbrojársky, letecký či vesmírny sektor).

Priaznivé podmienky pre výskum a vývoj na Slovensku motivujú nielen zahraničné spoločnosti k zriaďovaniu technologických centier (ako napr. Schaeffler, Muehlbauer či Vaillant), ale viedli aj k vzniku domácich strojárskych spoločností s unikátnymi riešeniami a technológiami.

Príkladom je slovenská spoločnosť Spinea, ktorá vyvinula unikátny vysoko presný reduktor na odstránenie prevádzkových nedostatkov priemyselných robotov.

Agentúra SARIO sleduje vývoj vo vybraných odvetviach a vypracováva k nim sektorové prehľady v anglickom jazyku.

Machinery Equipment Industry in Slovakia

NA STIAHNUTIE