×

Regionálna investičná pomoc

Regionálnou investičnou pomocou môžu byť podporené nové aj expandujúce, malé aj veľké spoločnosti, v domácom aj zahraničnom vlastníctve.

Nakoľko je, okrem zvyšovania konkurencieschopnosti Slovenska, jedným z hlavných cieľov investičnej pomoci aj znižovanie regionálnych rozdielov, maximálna intenzita (miera) podpory a minimálne podmienky investičnej pomoci závisia od konkrétnej investičnej lokality.

Zákon o regionálnej investičnej pomoci vymedzuje nasledovné oprávnené druhy projektov:

  • priemyselná výroba
  • technologické centrá
  • kombinované projekty priemyselnej výroby a technologického centra
  • centrá podnikových služieb

Každá z uvedených kategórií má určené minimálne podmienky. Na regionálnu investičnú pomoc nie je právny nárok.

V prípade otázok nás, prosím neváhajte kontaktovať na invest@sario.sk.

Viac o regionálnej investičnej pomoci sa dozviete na stránke Ministerstva hospodárstva SR.

NA STIAHNUTIE