×

Služby pre investorov

SARIO poskytuje domácim i zahraničným investorom široké portfólio služieb na mieru.
 
SLUŽBY PRE NOVÝCH INVESTOROV

 • Poskytovanie informácií o slovenskom investičnom a podnikateľskom prostredí
 • Konzultácie k schéme regionálnej investičnej pomoci, dodatočnému odpočtu na výskum a vývoj a ďalším relevantným podporným mechanizmom
 • Nehnuteľnosti — selekcia vhodných nehnuteľností podľa požiadaviek investora a ďalšia asistencia spojená s výberom lokality
 • Vypracovanie analýz na mieru — štatistiky pracovnej sily v rámci dochádzkových vzdialeností, prehľad vzdelávacích a iných verejných inštitúcií vhodných na spoluprácu, prehľad najväčších zamestnávateľov
  v regióne a iné
 • Organizácia návštev zástupcov investora vrátane organizácie obhliadok nehnuteľností a relevantných stretnutí s miestnymi predstaviteľmi
  a potenciálnymi partnermi
 • Identifikácia potenciálnych lokálnych dodávateľov a poskytovateľov riešení spojených s Industry 4.0
 • Prepojenie na relevantných poskytovateľov právnych, HR, stavebných
  a iných profesionálnych služieb v spolupráci s partnerskou organizáciou Investment Support Association ISA
 • Poradenstvo pri zakladaní spoločnosti na Slovensku
 • Tvorba sektorových prehľadov a iných materiálov prezentujúcich slovenské hospodárstvo

SLUŽBY PRE ETABLOVANÉ SPOLOČNOSTI

 • Poradenstvo pri rozširovaní aktivít na Slovensku (vypracovanie analýz potrebných pre výber lokality, selekcia vhodných nehnuteľností, prepojenie na lokálne vzdelávacie inštitúcie, organizácia stretnutí s potenciálnymi partnermi, konzultácie k podporným mechanizmom,
  a iné)
 • Identifikácia potenciálnych lokálnych dodávateľov a poskytovateľov služieb
 • Konzultácie k schéme regionálnej investičnej pomoci, dodatočnému odpočtu na výskum a vývoj a ďalším relevantným podporným mechanizmom
 • Prepájanie univerzít, škôl & výskumných centier s podnikateľskou sférou, konzultácie k duálnemu vzdelávaniu
 • Prepájanie na relevantných poskytovateľov právnych, HR, stavebných
  a iných profesionálnych služieb v spolupráci s partnerskou organizáciou Investment Support Association ISA
 • Inovačný sourcing — prepájanie lokálnych technologických spoločností, pôsobiacich predovšetkým v sektore Priemyslu 4.0 s prevádzkami výrobných či logistických podnikov, ktoré plánujú zavádzať nové inovatívne riešenia s cieľom zefektívniť a optimalizovať svoje procesy
 • Lokalizačné služby — podpora pri lokalizácii dodávateľských sietí na Slovensku
 • Iná ad hoc asistencia

Všetky služby SARIO sú poskytované bezplatne.

Pre bližšie informácie o našich službách nám prosím napíšte na invest@sario.sk.