×

Kooperačné podujatia

Kooperačné podujatia agentúry SARIO sú unikátnou medzinárodnou platformou, ktorej cieľom je prepájať slovenských a zahraničných podnikateľov s potenciálnymi obchodnými partnermi, zástupcami relevantných inštitúcií, zástupcami obchodných komôr a zväzov, ako aj zástupcami akademickej obce. Sú zároveň príležitosťou zapojiť sa do dodávateľských reťazcov prostredníctvom sourcingov na mieru. 

Ich pravidelnou súčasťou je atraktívny sprievodný program, ktorý v duchu hlavnej myšlienky podujatia prináša zaujímavé panelové diskusie o aktuálnych výzvach aj pokrokoch v priemysle, o pokročilých technológiách, dobrých príkladoch z praxe domácich aj zahraničných spoločností a o kooperácii súkromného sektora a štátu. 

V EXPO časti prinášajú účastníkom zaujímavé príklady inovatívnych technológií, riešení a projektov prevažne slovenských spoločností súvisiacich s témou podujatia.

Podujatia prinášajú priemyselnej a odbornej verejnosti rady, nápady a prezentujú aktuálne nástroje, know-how a asistenciu konzultantov agentúry SARIO, ale aj významných hostí a odborných partnerov podujatia.

Jedinečnosťou podujatí sú riadené bilaterálne rokovania. Realizujú sa prostredníctvom registračno-párovacieho portálu SARIO, ktorý umožňuje registrovaným účastníkom plánovanie stretnutí podľa individuálnych potrieb a kooperačných profilov. Zároveň poskytuje možnosť dopárovať si ďalšie stretnutia priamo na mieste a počas podujatia. 

Agentúra SARIO organizovala kooperačné podujatia od roku 2007 do roku 2021 pod názvom Slovenská kooperačná burza. V roku 2022 prešiel koncept podujatia redizajnom štruktúry, vizuálu a názvu.  

Od roku 2023, pripravujeme ročne dve podujatia. Menšie jarné pod názvom International Business Day, orientované na konkrétny sektor resp. vybrané krajiny a na praktické užitočné informácie priamo z teritória. 

Kľúčové podujatie organizuje agentúra SARIO na jeseň, pod názvom Slovak Industry Vision Day. Je zamerané na aktuálnu tému priemyslu komunikovanú formou panelových diskusií, prezentáciou konkrétnych príbehov úspešných firiem, ale aj konkrétnymi exponátmi v EXPO časti. Súčasťou sú bilaterálne rokovania, networking a konzultačné prezentačné stánky odborných partnerov z oblasti teritoriálnych informácií, financovania, čerpania finančných prostriedkov z výziev a fondov, služby na podporu exportu, investičná pomoc a pod.  

Kooperačné podujatia SARIO sa konajú štandardne pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. 

kontakt: matchmaking@sario.sk

AKTUÁLNE PRIPRAVOVANÉ PODUJATIE

Slovak Industry Vision Day 2023 | Udržateľný priemysel

PREDCHÁDZAJÚCE PODUJATIA
International Business Day 2023

International Business Day sa konalo v spolupráci s Veľvyslanectvom Českej republiky v Bratislave a Ministerstvom průmyslu a obchodu ČR. Podujatie privítalo 151 firiem, ktoré mali počas celého dňa naplánovaných viac ako 500 vzájomných rokovaní o budúcej obchodnej spolupráci. Okrem viac ako stovky slovenských firiem a početne zastúpenej Českej republiky sa podujatia zúčastnili i firmy z ďalších desiatich krajín sveta.

Slovak Industry Vision Day 2022
Medzinárodné biznis fórum Slovak Industry VISION Day bolo venované Priemyslu 5.0 – príležitostiam, inšpiráciám a obchodným rokovaniam. Tematicky reflektovalo na aktuálnu situáciu a atraktívnou formou podporilo rozvoj priemyslu, rast konkurencieschopnosti našich firiem aj ekonomiky, poskytlo prezentačný priestor začínajúcim aj skúseným inovátorom.

Biznis fórum ponúklo priestor na networking pre takmer 200 registrovaných firiem zo štrnástich krajín, nové možnosti spolupráce, odborné diskusie na atraktívne témy ako znižovanie energetických nákladov na výrobu, využitie umelej inteligencie v energetike, použitie dronov v priemysle či príležitosti zapojenia sa slovenských firiem do vesmírneho sektora a projektov ESA. Celkovo bolo uskutočnených 546 B2B stretnutí a zrealizovaný riadený souring potenciálnych dodávateľov pre Volvo Car Košice. Slovenské firmy mohli tiež získať konkrétne informácie o projektoch Plánu obnovy a odolnosti, o projektoch Nórskych fondov na Slovensku, ako aj o udržateľnom financovaní.

Fotogaléria SIVD
  
Slovenská kooperačná burza Nitra 2022
V rámci SKB sa 25. mája 2022 konala konferencia pre odbornú aj laickú verejnosť Nový rozmer odolnosti priemyslu. Taktiež sa stretli zástupcovia 51 firiem a inštitúcií a zástupcov ekonomickej diplomacie, aby absolvovali tri desiatky B2B rokovaní. Konzultani agentúry SARIO a zástupcovia partnerov podujatia poskytli individuálne konzultácie z oblasti podpory zahraničného obchodu, štátnej pomoci, podporovanej účasti na veľtrhoch a výstavách a financovania exportu.

ARCHÍV SLOVENSKEJ KOOPERAČNEJ BURZY

2021 | Bratislava (on-line)

 • Počet firiem: 181

 • Zameranie: Inteligentné technológie v podnikových procesoch — cesta k inovačnej pružnosti

 • Záštita: MH SR

2021 | Bratislava (on-line)

 • Počet firiem: 116

 • Zameranie: Moderný priemysel — ako pokrok v zavádzaní inteligentných technológií a nová ekonomická fáza ovplyvňujú transformáciu regiónu

 • Záštita: MH SR

2020 | Bratislava (on-line)

 • Počet firiem: 102

 • Zameranie: Šampióni slovenského priemyslu 

 • Záštita: MH SR

2019 | Bratislava

 • Počet firiem: 187

 • Zameranie: inovácie Made in Slovakia, mobilita budúcnosti 

 • Záštita: MH SR

2019 | Nitra

 • Počet firiem: 107

 • Zameranie: smart industry, nová mobilita

2018 | Bratislava

 • Počet firiem: 174

 • Zameranie: inovácie, nová mobilita

 • Záštita: MH SR

2018 | Nitra

Počet firiem: 87

Zameranie: automotive, elektromobilita

2017 | Košice

 • Počet firiem: 281

 • Zameranie: prierez sektorov

 • Záštita: minister hospodárstva

2017 | Bratislava

 • Počet firiem: 123

 • Zameranie: smart industry

 • Záštita: minister hospodárstva

2017 | Nitra

 • Počet firiem: 84

 • Zameranie: Strojársky priemysel

 • Záštita: MH SR, SK Press

2016 | Bratislava

 • Počet firiem: 263

 • Zameranie: Automobilový priemysel

 • Záštita: MH SR, SK Press

2015 | Bratislava

 • Počet firiem: 205

 • Partnerská krajina: Centrálna Ázia (Čína)

 • Záštita: minister hospodárstva

2014 | Bratislava

 • Počet firiem: 149

 • Partnerská krajina: krajiny V4, Rakúsko

 • Záštita: minister hospodárstva

2013 | Bratislava

 • Počet firiem: 261

 • Partnerská krajina: Ruská federácia

 • Záštita: MH SR

2012 | Nitra

 • Počet firiem: 86

 • Partnerská krajina: Bulharsko

 • Záštita: MH SR

2011 | Žilina

 • Počet firiem: 139

 • Partnerská krajina: Srbsko

 • Záštita: MH SR

2010 | Nitra

 • Počet firiem: 120

 • Partnerská krajina: Francúzsko

 • Záštita: MH SR

2009 | Prešov

 • Počet firiem: 249

 • Partnerská krajina: Ruská federácia

 • Záštita: MH SR

2008 | Banská Bystrica

 • Počet firiem: 240

 • Partnerská krajina: Česká republika

2007 | Trenčín

 • Počet firiem: 113