×

Inovačný sourcing SARIO

Hlavným cieľom inovačného sourcingu SARIO je prepájanie lokálnych technologických spoločností, pôsobiacich predovšetkým v sektore Priemyslu 4.0, s prevádzkami výrobných či logistických podnikov, ktoré plánujú zavádzať nové inovatívne riešenia s cieľom zefektívniť a optimalizovať svoje procesy.

Hlavným nástrojom prepájania v rámci inovačného sourcingu SARIO sú klientovi na mieru šité inovačné semináre a workshopy (aj virtuálne), ktoré sa zameriavajú na predstavenie firiem a konkrétnych technologických riešení, a zároveň slúžia ako obchodná a prezentačná platforma pre lokálnych poskytovateľov týchto riešení.

Najčastejšie témy a oblasti, v ktorých podniky vyhľadávajú inovatívne riešenia pre svoje prevádzky, zahŕňajú najmä digitalizáciu, inteligentnú automatizáciu a robotizáciu výroby či logistiky, jednoúčelové stroje a zariadenia, prediktívnu údržbu, kontrolu kvality, vstavané senzory, virtuálnu a rozšírenú realitu či komplexné IT riešenia v oblastiach kybernetickej bezpečnosti, digitálnych dvojčiat, big data, umelej inteligencie alebo cloudových technológií.

SARIO disponuje databázou viac ako 300 lokálnych technologických spoločností, ktoré poskytujú inovatívne riešenia vo vyššie spomenutých oblastiach, pričom táto databáza je neustále aktualizovaná a rozširovaná.

V prípade, že Vás inovačný sourcing SARIO zaujal a chceli by ste sa doň zapojiť, či už ako potenciálny klient, alebo poskytovateľ inovatívnych riešení hlavne v oblasti Priemyslu 4.0, neváhajte sa na nás obrátiť.

KONTAKT
Marek Kopanický
E: marek.kopanicky@sario.sk

SARIO eviduje od roku 2017 nasledovné výsledky (stav k 20. 12. 2023):

  • 33 zorganizovaných inovačných match-makingových podujatí

  • 450 jednotlivých príležitostí pre slovenské technologické spoločnosti v rámci tzv. longlistov

  • 181 prezentačných príležitostí pre vybrané slovenské technologické spoločnosti

  • 80 nadväzujúcich stretnutí

  • 40 vypracovaných RFQ (cenová ponuka)

  • 15 realizovaných inovačných projektov (minimálne v pilotnej fáze)