Nehnuteľnosti a priemyselné parky

SARIO poskytuje širokú škálu služieb za účelom pomôcť lokálnym a zahraničným investorom, ktorí chcú začať alebo expandovať svoje podnikateľské aktivity na Slovensku. Jednou z týchto služieb je aj príprava adekvátnych ponúk vhodných nehnuteľností pre podnikateľský zámer.

Pre tento účel Odbor regionálnych kancelárií agentúry SARIO spravuje a aktualizuje databázu voľných nehnuteľností.

Odbor regionálnych kancelárií agentúry SARIO ponúka širokú škálu sprievodných služieb:
  • získavanie aktuálnych informácií o vybraných nehnuteľnostiach, sprostredkovanie komunikácie medzi vlastníkom a investorom
  • poradenstvo v oblasti legislatívy spojenej s nehnuteľnosťami - získavanie povolení, stavebný proces, atď.,
  • nastavenie a udržiavanie komunikácie s firmami operujúcimi na Slovensku v segmente priemyselných nehnuteľností
  • nastavenie a udržiavanie spolupráce s predstaviteľmi regionálnych, mestských a obecných samospráv
  • organizovanie obhliadok nehnuteľností a stretnutí s lokálnymi autoritami
V prípade, že máte voľnú nehnuteľnosť, ktorú by ste chceli registrovať do databázy nehnuteľností alebo máte otázky na Odbor regionálnych kancelárií SARIO, prosím kontaktujte: regiony@sario.sk
 
Register štátom podporovaných priemyselných parkov nájdete tu: https://www.priemyselneparkyslovenska.sk/sk/