×

Nehnuteľnosti a priemyselné parky

SARIO poskytuje širokú škálu služieb za účelom pomôcť lokálnym a zahraničným investorom, ktorí chcú začať alebo expandovať svoje podnikateľské aktivity na Slovensku.

Jednou z týchto služieb je aj príprava adekvátnych ponúk vhodných nehnuteľností pre podnikateľský zámer.

Pre tento účel Odbor regionálnych kancelárií agentúry SARIO spravuje a aktualizuje databázu voľných nehnuteľností.

V prípade, že máte voľnú nehnuteľnosť, ktorú by ste chceli registrovať do databázy nehnuteľností alebo máte otázky na Odbor regionálnych kancelárií SARIO, prosím kontaktujte regiony@sario.sk

Register štátom podporovaných priemyselných parkov nájdete na www.priemyselneparkyslovenska.sk