×

Elektrotechnický priemysel

Elektrotechnický priemysel možno považovať za jeden z hlavných pilierov slovenskej ekonomiky.

Z produktového hľadiska je sektor ovplyvnený dlhoročnou tradíciou výroby spotrebnej elektroniky (práčky, chladničky, televízory, telefóny, rádiá atď.), ale aj úzkym previazaním na dominantný automobilový priemysel a inú priemyselnú elektroniku (elektromotory, mikroelektronika, senzory).

Vysoko kvalifikovaná pracovná sila so silnou orientáciou na technické smery, dobre vybudovaná spolupráca medzi súkromným sektorom a univerzitami, ako aj atraktívne podporné mechanizmy pre výskum a vývoj, motivujú spoločnosti zakladať technologické centrá v oblasti elektrotechniky práve na Slovensku.

Príkladmi spoločností so silnou divíziou výskumu a vývoja na Slovensku sú napr. Osram, Leoni, Enics, Elcom alebo Microstep.

Agentúra SARIO sleduje vývoj vo vybraných odvetviach a vypracováva k nim sektorové prehľady v anglickom jazyku.

Electronics & Electrical Components Industry in Slovakia