×
10.05.2023

151 firiem odrokovalo 515 rokovaní počas International Business Day 2023

International Business Day 2023

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP zorganizovala dňa 10. mája 2023 medzinárodné kooperačné podujatie INTERNATIONAL BUSINESS DAY. Podujatie sa konalo pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a v spolupráci s Veľvyslanectvom Českej republiky v Bratislave a Ministerstvom průmyslu a obchodu ČR.

Kooperačného podujatia sa zúčastnilo viac ako 151 slovenských a zahraničných spoločností zo sektorov strojárstva, informačných a komunikačných technológii, elektrotechniky, automotive a stavebníctva. Ako napovedá názov podujatia, zahraničné zastúpenie v rámci podnikateľského fóra mali hlavne firmy zo Strednej Európy, najmä z Rakúska, Česka, Maďarska, Nemecka, Bulharska a Švajčiarska. Podujatie International Business Day sa konalo formou vzájomných bilaterálnych rokovaní jednotlivých účastníkov, ktoré mali počas celého dňa naplánovaných viac ako 500.

Kooperačné podujatie INTERNATIONAL BUSINESS DAY zorganizovala Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci Národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie malých a stredných podnikov (MSP) a využívania možností jednotného trhu EÚ. Hlavným cieľom Národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ je posilnenie internacionalizačných kapacít MSP vrátane prezentácie podnikateľského potenciálu a poskytnutie bezplatných prezentačných, kooperačných a poradenských služieb MSP za účelom zvýšenia ich zapojenia do medzinárodnej spolupráce.

Ďalšie zaujímavé podujatia pripravované v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP nájdete na https://www.sario.sk/sk/np.