×
10.05.2023

151 firiem odrokovalo 515 rokovaní počas International Business Day 2023

International Business Day 2023

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravila 10. mája 2023 v Bratislave medzinárodné kooperačné podujatie International Business Day 2023. Podujatie sa konalo pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a v spolupráci s Veľvyslanectvom Českej republiky v Bratislave a Ministerstvom průmyslu a obchodu ČR.

Podujatie privítalo 151 firiem, ktoré majú počas celého dňa naplánovaných viac ako 500 vzájomných rokovaní o budúcej obchodnej spolupráci. Okrem viac ako stovky slovenských firiem a početne zastúpenej Českej republiky sa podujatia zúčastnili i firmy z ďalších desiatich krajín sveta.

International Business Day 2023 otvoril generálny riaditeľ SARIO Róbert Šimončič. Poďakoval za vynikajúcu dlhoročnú spoluprácu s Českou republikou Rudolfovi Jindrákovi, veľvyslancovi ČR na Slovensku a zdôraznil, že aj dnešná hojná účasť firiem svedčí o tom, že prepojenie českých a slovenských firiem, priemyslu a obchodu je veľmi silné.

„My ako SARIO budujeme mosty a či už firmy po týchto mostoch prejdú je na nich. Tieto mosty treba stavať aj medzi SR a ČR, aj keď to vyzerá tak, že sme prirodzene prepojení. Priestor nielen na spoločný obchod je stále veľký, rovnako ako aj napríklad na spoločný vývoj spoločných produktov, systémov atď., pričom následne môžeme spoločne atakovať ďalšie trhy.“

Rudolf Jindrák, veľvyslanec ČR na Slovensku pripomenul vzájomné historické prepojenie oboch krajín a „jednu veľkú nadštandardnosť — možnosť hovoriť vlastným jazykom pri našich vzájomných vzťahoch a pri biznise.“
Generálnym partnerom podujatia bola ČSOB.

Milan Hrompa, riaditeľ odboru špecializovaného financovania a podpory firemného bankovníctva ČSOB pripomenul, že banky ako také majú špecifické postavenie, hlavne v našom česko-slovenskom priestore, kde nielen ako národy sme si blízke, ale aj naše banky sú previazané. Československá obchodná banka to má dokonca v názve. Jej zastúpenie v oboch krajinách a orientácia na obchod a priemysel a podporu exportu je dlhodobá.“

Ako príklad previazanosti uviedol, že v blízkej budúcnosti by ČSOB mala priniesť na český trh svoju platformu, ktorá prepája investorov a firmy, ktoré hľadajú investorov. 

Martin Pospíšil, riaditeľ odboru európskych krajín na Ministerstve priemyslu a obchodu ČR predstavil program humanitárnej, stabilizačnej, rekonštrukčnej a hospodárskej pomoci Ukrajine na obdobie rokov 2023—2025, v rámci ktorého ČR bude poskytovať 500 miliónov Kč (cca 21,5 mil. EUR) ročne.

Okrem mnohých nástrojov a aktivít na pomoc Ukrajine spomenul Business klub Ukrajina, na koordináciu českých podnikateľských subjektov v rámci hľadania konkrétnych odvetvových synergii a riešení aktuálnych potrieb pri plánovaní a realizácií obnovy Ukrajiny. Do klubu je zapojených viac ako 250 firiem.

Andrea Krajčíková, generálna riaditeľka Sekcie zahraničnoobchodnej politiky a európskych záležitostí MH SR spomenula, že na rozdiel od ČR sa Slovensku podarilo uskutočniť koncom minulého roku 5. zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku, priemyselnú a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou, ktorému predchádzalo obchodné fórum so slovenskými firmami v Užhorode organizované agentúrou SARIO.

Priestor vidí v možnostiach pre firmy vytvárať konkrétne projekty, ktoré by sa už ďalej ponúkali konkrétnym konzorciám, ktoré ich vedia financovať, či už je to MMF, IBRD, EBRD alebo ďalším fondom. Zároveň spomenula, že „veľmi dobrú prácu urobila agentúra SARIO, keď vytvorila zoznam viac ako 280 slovenských spoločností, ktoré majú záujem podieľať sa na rozvoji Ukrajiny.“ Ocenila taktiež nápad prezentovaný Martinom Pospíšilom – Business klub Ukrajina, ktorým by sa Slovensko mohlo inšpirovať.

Po odborných diskusiách nasledovali vopred naplánované obchodné rokovania účastníkov International Business Day 2023 z 12tich krajín a z rôznych sektorov.

Na 23. novembra 2023 pripravuje Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu Slovak Industry Vision Day 2023. Okrem bilaterálnych rokovaní budú mať účastníci možnosť aktívne sa zapojiť aj do odborných diskusií, spoznať atraktívne inovatívne projekty, absolvovať individuálne konzultácie z oblasti exportu, financovania investovania a pod.