×

Podnikateľské misie

Podnikateľské misie predstavujú príležitosť pre slovenských podnikateľov nadviazať osobný kontakt a rozvinúť spoluprácu s podnikateľmi zo zahraničia.

PODNIKATEĽSKÉ MISIE ORGANIZOVANÉ V ZAHRANIČÍ
Cieľom podnikateľských misií v zahraničí je uviesť slovenské spoločnosti na zahraničný trh, predstaviť príležitosti pre obchod a investície v danej krajine a nadviazať užšiu spoluprácu so zahraničnými partnermi.

Program podnikateľských misií v zahraničí pozostáva najmä z účasti na B2B rokovaniach so zahraničnými spoločnosťami, ako aj zo sprievodných podujatí (účasť na konferencii, návšteva veľtrhu/výstavy, účasť na sourcingovom podujatí a pod.), a to v závislosti od charakteru podnikateľskej misie. 

AKTUÁLNE PODNIKATEĽSKÉ MISIE:

 

Podnikateľské misie organizované na Slovensku

Cieľom podnikateľských misií na Slovensku je prijatie delegácií zahraničných spoločností na Slovensku  so zámerom sprostredkovať slovenským spoločnostiam možnosť rozvinúť spoluprácu so zahraničnými firmami, objaviť nové obchodné príležitosti a získať nové kontakty.
 
Účastníci podnikateľských misií na Slovensku budú mať možnosť rokovať so zahraničnými spoločnosťami v rámci B2B rokovaní, prezentovať svoje produkty a služby a zúčastniť sa ďalších sprievodných podujatí v závislosti od charakteru podnikateľskej misie. 

AKTUÁLNE PODNIKATEĽSKÉ MISIE: 

Slovensko - fínske obchodné fórum

 

HARMONOGRAM PODNIKATEĽSKÝCH MISIÍ