Letecký a vesmírny priemysel

Slovensko má v leteckom priemysle bohatú tradíciu, ktorú dokumentujú aj slovenské vynálezy, ako sú padák a helikoptéra. Moderný letecký priemysel na ňu prirodzene nadväzuje a môže sa pýšiť nielen silnou bázou výrobcov ľahkých dopravných lietadiel, ale aj unikátnymi slovenskými prototypmi gyrokopterov, tréningovým simulátorom, komponentmi pre výrobcov dopravných lietadiel či dokonca lietajúcimi autami.

Vesmírny priemysel radíme v slovenskom hospodárstve medzi novšie odvetvia, avšak, jeho ekonomický a rastový potenciál je značný. Nakoľko sektor stojí na silných technických zručnostiach, inovačnej výkonnosti a know-how, ktorými Slovensko vďaka rozvinutému automobilovému, strojárskemu, elektrotechnickému a IT sektoru disponuje, je orientácia aj na tento sektor prirodzenou cestou postupnej diverzifikácie slovenskej ekonomiky.

Agentúra SARIO sleduje vývoj vo vybraných sektoroch a vypracúva sektorové prehľady v anglickom jazyku. Analýza strojárskeho priemyslu zahŕňa na stránkach 13 až 16 prehľad leteckého a vesmírneho sektora. V oblasti vesmírneho priemyslu sme pre Vás tiež pripravili samostatnú publikáciu, ktorú nájdete nižšie.
SARIO Space Industry in Slovakia (01/2022)