Sektorové prehľady

Slovensko sa pýši priemyselným dedičstvom, ktoré poskytuje stabilný základ pre rozvoj určitých odvetví, ako je automobilový priemysel alebo elektronika. Globálne korporácie zastupujúce rôzne odvetvia si za posledné desaťročie vybrali Slovensko ako najlepšie miesto pre svoju expanziu v regióne strednej a východnej Európy.

Agentúra SARIO vzhľadom na požiadavky primárnej cieľovej skupiny a klientov sleduje vývoj vo vybraných odvetviach a vypracúva k nim odborné  analýzy v anglickom jazyku.
 
Bližšie informácie o jednotlivých odvetviach slovenskej ekonomiky Vám radi poskytneme na invest@sario.sk.