Automobilový priemysel

Slovensko sa stalo jedným z vedúcich výrobcov automobilov v strednej Európe najmä vďaka prítomnosti troch svetových automobiliek — Volkswagen (Bratislava), PSA Peugeot Citroën (Trnava) a Kia Motors (Žilina).

Slovenské napredovanie medzi najdôležitejšie svetové centrá v automobilovom priemysle sa začalo v skorých 90-tych rokoch, kedy sa nemecká automobilová spoločnosť Volkswagen rozhodla vybudovať závod na výrobu automobilov pri Bratislave. Odvtedy sa Volkswagen stal najväčším výrobným koncernom s vedúcim postavením
vo vývoze na Slovensku.

Automobilový priemysel je rozhodujúcim priemyselným odvetvím a hybnou silou rozvoja slovenského hospodárstva.  Všetky tri etablované automobilky zároveň patria medzi najvýznamnejších vývozcov v krajine.

Vstup Volkswagenu na slovenský trh upútal aj ďalšie spoločnosti a prispel tak k výraznému rastu výroby automobilových komponentov. Dodávateľský sektor na Slovensku tak zvýšil svoju hodnotu výroby.

Ďalší stimul pre rast automobilového priemyslu a rozvoja dodávateľského sektora na Slovensku podporil príchod silných automobiliek PSA PeugeotCitroën z Francúzska a KIA Motors z Južnej Kórey, kde obidva koncerny začali svoju výrobu v roku 2006. PSA PeugeotCitroën vstúpil na Slovensko
v roku 2003. 

Agentúra SARIO sleduje  vývoj vo vybraných sektoroch a vypracúva analýzy. Vzhľadom na zameranie a požiadavky primárnej cieľovej skupiny a klientov agentúry sú sektorové analýzy vypracované v anglickom jazyku.


Automotive Sector in Slovakia 
(Autor: SARIO, 02/2018)


Automotive Innovation Slovakia
október 1/2014
(šéfredaktor: Ing. Vladimír Švač, PhD.)


Automotive Innovation Slovakia
december 2/2014

(šéfredaktor: Ing. Vladimír Švač, PhD.)


KPMG Automotive Innovation Slovakia Survey 2014