Odštartovali sme projekt Vráť sa na SlovenskoPilotný projekt Vráť sa na Slovensko realizovaný prostredníctvom platformy Slovensko.work vznikol z iniciatívy Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).


Na základe vzťahov, systematickej práce a komunikácie agentúry
SARIO s etablovanými investormi na tému zdrojov a kapacít kvalifikovanej pracovnej sily sme sa rozhodli využiť potenciál ľudských zdrojov v Slovákoch žijúcich, pracujúcich v zahraničí.

Zámer pilotného projektu je získať informácie o cieľovej skupine a snaha motivovať odborníkov schopných využiť svoje skúsenosti na skvalitnenie vedy, výskumu, verejných služieb a IT prostredia k návratu na Slovensko.

Cieľovou skupinou sú primárne Slováci žijúci v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska spĺňajúci kvalifikačné predpoklady na vybrané pozície etablovaných centier podnikových služieb s vyššou pridanou hodnotou.

Prostredníctvom platformy im poskytneme autentické informácie o konkrétnych pracovných pozíciách z oblasti centier podnikových služieb
v Bratislave a v Košiciach zodpovedajúce ich vzdelaniu a nadobudnutým zručnostiam a skúsenostiam v pútavej vizuálnej forme a unikátnou možnosťou otestovať si zhodu svojich schopností a skúseností s predstavami jednotlivých zamestnávateľov.


Róbert Šimončič, generálny riaditeľ SARIO o projekte  (link)