Slovensko na EXPO 2017 Astana

Dátum: 
09 Jun - 10 September 2017
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu Vám dáva do pozornosti pripravované podujatie svetového významu EXPO-2017 ASTANA.


SLOVENSKO na EXPO-2017 ASTANA

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR Vás v tejto súvislosti pozýva na účasť na podnikateľských misiách na pôde slovenského pavilónu na svetovej výstave EXPO-2017 Astana, ktorých cieľom je vytvoriť priestor na prezentáciu slovenských spoločností a umožniť slovenským podnikateľským subjektom viesť na medzinárodnej úrovni bilaterálne rokovania s dohodnutými partnermi.

Podnikateľská misia pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorá sa bude konať v dňoch 19. – 23.6.2017.

Miesto: priestory pavilónu SR C2.3-5, výstavisko EXPO 2017, Astana, Kazachstan
Organizátor: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Ministerstvo hospodárstva SR (sekretariát generálnej komisárky expozície Slovenskej republiky na výstave EXPO 2017 Astana), Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Doprava: doprava Bratislava – Astana a späť bude zabezpečená vládnym lietadlom. Podnikatelia majú zdarma let a nealko nápoje; jedlo a prislúchajúci servis na palube budú objednané na základe kolektívnej objednávky prostredníctvom organizátora misie a hradia si ho plne účastníci po realizácii podnikateľskej misie na základe vystavenej faktúry (predpokladané náklady cca. 100€/1 osoba).
 
Transfery letisko – hotel – výstavisko a späť, ako aj vstupy na výstavisko zabezpečia centrálne organizátori expozície SR na výstave EXPO 2017 Astana. Pre možnú registráciu a získanie vstupu do výstaviska je registračným systémom požadované poskytnutie kópie zadnej strany pasu a digitálnej fotografie tváre s bielym pozadím (ako v pase).
 
Účastnícky poplatok: poplatok za sprostredkovanie bilaterálnych rokovaní s kazašskými partnermi je vo výške max. 200€/1 spoločnosť (minimálne vo formáte 1 SK spoločnosť : 3 kazašskí partneri). Výška poplatku sa môže meniť v súvislosti s prebiehajúcimi rokovaniami o možnej úľave s organizátorom na kazašskej strane.
 
Ubytovanie: v prípade záujmu zo strany podnikateľov organizátor zabezpečí predrezervácie ubytovania pre všetkých účastníkov v jednom hoteli v súvislosti s možným zjednodušením skupinových presunov. Náklady na ubytovanie si hradí každý účastník individuálne v plnej výške.
 
Víza: ku vstupu slovenských občanov do Kazachstanu postačuje platný cestovný pas. V prípade vstupu a pobytu nepresahujúceho 30 dní nepotrebujú od 1.1.2017 občania SR víza. 

Harmonogram programu:
19. júna - odlet z Bratislavy do Astany
20. - 22. júna  – podnikateľská misia
23. júna – odlet z Astany do Bratislavy
Detailný program bude upresnený, sledujte priebežne na tejto stránke SARIO.

V prípade záujmu o účasť na podnikateľskej misii vyplňte online registračný formulár najneskôr do 28. apríla 2017 do 15:00 hod.

Účasť slovenských spoločností na podnikateľskej misii je limitovaná počtom miest vo vládnom lietadle. Z tohto dôvodu si organizátori vyhradzujú právo selekcie relevantných subjektov s ohľadom na sektorovú adekvátnosť a preferencie zo strany kazašských partnerov.
Definitívne potvrdenie účasti na podnikateľskej misii tak bude každému registrovanému subjektu potvrdené zo strany organizátorov po ukončení registrácie.

Vyplnenie všetkých uvedených údajov je povinné a slúži pre potreby možného zabezpečenia poskytovaných služieb pre registrovaného účastníka a relevantnú identifikáciu zahraničného partnera zo strany SARIO.
 Kontakt: 
Miroslava Kudelásová (SARIO), E: miroslava.kudelasova@sario.sk; T: +421 2 58 260 134, M: +421 910 828 204
Žofia Hajková (MH SR), E: zofia.hajkova@mhsr.sk; T: +421 2 4854 2428


Podnikateľská misia pod gesciou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR počas Národného dňa SR, v dňoch             17. – 20.7.2017.

Podnikateľskú misiu povedie štátny tajomník MZVaEZ SR p. Lukáš Parízek.

Miesto: priestory pavilónu SR C2.3-5, výstavisko EXPO 2017, Astana, Kazachstan
Organizátor: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Ministerstvo hospodárstva SR (sekretariát generálnej komisárky expozície Slovenskej republiky na výstave EXPO 2017 Astana), Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Doprava: doprava Bratislava – Astana a späť bude zabezpečená vládnym lietadlom. Podnikatelia majú zdarma let a nealko nápoje; jedlo a prislúchajúci servis na palube budú objednané na základe kolektívnej objednávky prostredníctvom organizátora misie a hradia si ho plne účastníci po realizácii podnikateľskej misie na základe vystavenej faktúry (predpokladané náklady cca. 100€/1 osoba).

Transfery letisko – hotel – výstavisko a späť, ako aj vstupy na výstavisko zabezpečia centrálne organizátori expozície SR na výstave EXPO 2017 Astana.

Účastnícky poplatok: poplatok za sprostredkovanie bilaterálnych rokovaní s kazašskými partnermi je vo výške max. 200€/1 spoločnosť. Výška poplatku sa môže meniť v súvislosti s prebiehajúcimi rokovaniami o možnej úľave s organizátorom na kazašskej strane.

Ubytovanie: náklady na ubytovanie si hradí každý účastník individuálne v plnej výške.

Víza: ku vstupu slovenských občanov do Kazachstanu je potrebný platný cestovný pas. V prípade vstupu a pobytu nepresahujúceho 30 dní nepotrebujú od 1.1.2017 občania SR víza. 

Harmonogram programu:
17. júla – odlet z Bratislavy do Astany
18. júla – Národný deň SR počas EXPO 2017 Astana – oficiálny protokolárny program + podnikateľská časť (B2B rokovania s kazašskými partnermi)
19. júla – podnikateľská časť (B2B rokovania s kazašskými partnermi) ,
20. júla – odlet z Astany do Bratislavy

Detailný program bude upresnený, sledujte priebežne na tejto stránke SARIO.

V prípade záujmu o účasť na podnikateľskej misii vyplňte online registračný formulár najneskôr do 28. apríla 2017 do 15:00 hod.

Účasť slovenských spoločností na podnikateľskej misii je limitovaná počtom miest vo vládnom lietadle. Z tohto dôvodu si organizátori vyhradzujú právo selekcie relevantných subjektov s ohľadom na sektorovú adekvátnosť a preferencie zo strany kazašských partnerov.
Definitívne potvrdenie účasti na podnikateľskej misii tak bude každému registrovanému subjektu potvrdené zo strany organizátorov po ukončení registrácie.

Vyplnenie všetkých uvedených údajov je povinné a slúži pre potreby možného zabezpečenia poskytovaných služieb pre registrovaného účastníka a relevantnú identifikáciu zahraničného partnera zo strany SARIO.  


 
Kontakt:
Miroslava Kudelásová (SARIO), E: miroslava.kudelasova@sario.sk; T: +421 2 58 260 134; M: +421 910 828 204
Žofia Hajková (MH SR), E: zofia.hajkova@mhsr.sk; T: +421 2 4854 2428
Soňa Krajčová (MZVaEZ SR), E: sona.krajcova@mzv.sk; T: +421 2 5978 3885, M: +421 944 009 468