Investičný seminár SARIO v Bruseli

Prezentácia slovenského obchodného a investičného prostredia s názvom Good Idea Slovakia - Find Your Gateway to Expand in the EU určená predovšetkým podnikateľom z Belgického kráľovstva a Luxemburska sa uskutočnila dňa 17. októbra 2017 v Bruseli.
 
Podujatie bolo spoločnou iniciatívou Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Veľvyslanectva SR v Belgickom kráľovstve a belgickej právnickej firmy Cottyn Lawyers s pôsobením aj na Slovensku. Miesto zabezpečilo Stále zastúpenie SR pri EÚ.