Meeting Fóra pre centrá podnikových služieb

V dňoch 16. a 23. marca sa v Bratislave a v Košiciach uskutočnil kvartálny meeting Fóra pre Centrá podnikových služieb (BSCF) Americkej obchodnej komory (AmCham), ktoré združuje centrá zdieľaných služieb a centrá pre outsourcing biznis procesov na Slovensku.

Sektor centier podnikových služieb (BSC) predstavuje dôležitý pilier Slovenskej ekonomiky – vytvárajú pracovné príležitosti pre vyše 40 tisíc pracovníkov a svoje služby dodávajú po celom svete. Väčšina lokálnych centier sa nachádza v popredí rebríčka slovenských firiem zoradených podľa výšky pridanej hodnoty a tiež výrazne prispieva k celkovému exportu služieb z krajiny.

Na Slovensku pôsobia dve kategórie poskytovateľov biznis služieb: centrá zdieľaných služieb (SSCs) a centrá pre outsourcing biznis procesov (BPO). Kým centrá zdieľaných služieb predstavujú dcérske spoločnosti nadnárodných korporácií a podporujú najmä materský koncern, BPO centrá sa zameriavajú na špecializovanú podporu externým klientom.

Vďaka viac ako 15 ročným skúsenostiam a dynamickému rastu získavajú slovenské centrá čoraz sofistikovanejšie úlohy. Väčšina SSC a BPO centier postupne premieňa jednoduchšie a transakčné činnosti na funkcie s vyššou pridanou hodnotou (príkladom je vytváranie účtovných reportov pre materské alebo sesterské firmy, vývoj či správa softwarových riešení, marketingové aktivity alebo personalistika). Mnohé z centier majú ambíciu založiť aj tzv. centrá excelentnosti.

Počas kvartálneho meetingu predstavila zástupkyňa Ministerstva Hospodárstva SR Veronika Michálková Koncepciu podpory centier podnikových služieb na Slovensku, ktorá stanovuje súbor opatrení s cieľom uľahčiť aktivity BSC a posilniť postavenie Slovenska ako preferovanej destinácie pre tento typ investícii. Zástupkyňa SARIO Laura Nádaská zároveň odprezentovala účastníkom podujatia program, ktorý agentúra
SARIO realizuje s cieľom podporiť etablované BSCs, ktorý zahŕňa:

• konzultačnú činnosť v oblasti investičnej pomoci pre centrá strategických služieb;
• asistenciu spoločnostiam zaujímajúcim sa o zaradenie do zoznamu centier podnikových služieb pri Ministerstve hospodárstva SR;
• komunikáciu s orgánmi štátnej správy a samosprávy v prípade administratívnych, regulačných alebo iných záležitostí;
• prepájanie škôl, univerzít a výskumných centier s BSCs.