Mladý tvorca 2017

V dňoch 26-27.4.2017 sa zástupcovia agentúry SARIO zúčastnili 25. ročníka celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladý Tvorca, ktorá sa konala pod záštitou predsedu Vlády SR Roberta Fica.

Cieľom podujatia je podporiť stredoškolské odborné vzdelávanie a implementáciu duálneho vzdelávania, vytvoriť priestor pre nadviazanie resp. prehĺbenie spolupráce stredných odborných škôl so zamestnávateľmi, zamestnávateľskými zväzmi a profesijnými združeniami. Rodičom a žiakom základných škôl poskytnúť väčší prehľad o profilácii škôl s cieľom nasmerovať ich na učebné a študijné odbory a povolania žiadané trhom práce, motivovať mladých ľudí ku súťaživosti, kreativite, inováciám a kvalite a podporiť záujem mladých ľudí o podnikanie (zdroj: MH SR).  Výstavu Mladý Tvorca 2017 navštívil aj štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Vojtech Ferencz, ktorý odovzdal cenu najúspešnejším projektom tohtoročnej súťaže.
 
Agentúra SARIO sa aktíve zapojila v rámci konferencie „Systém duálneho vzdelávania na Slovensku a jeho perspektíva“, určenej riaditeľom a pedagogickým zamestnancom stredných odborných škôl, s príspevkom „Vývoj pracovného trhu na Slovensku z pohľadu SARIO“, ktorý sa primárne venoval úspešne ukončeným projektom agentúry SARIO za rok 2016, nastoleným trendom a očakávanému vývoju na trhu práce z pohľadu personálnych agentúr Lugera a Manpower.
 
Agentúra SARIO mala na výstave zastúpenie aj v stánku Ministerstva hospodárstva SR, v ktorom záujemcom predstavila svoje služby. Agenda agentúry zahŕňa aktívnu podporu duálneho vzdelávania a prehlbovanie spolupráce medzi etablovanými spoločnosťami v SR, strednými školami a univerzitami. Nový zákon o odbornom vzdelávaní a možnosti zapojiť sa do duálneho vzdelávania prezentuje aj novo prichádzajúcim spoločnostiam, ktoré zvažujú investíciu v SR.
 
Viac na: http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/system-dualneho-vzdelavania/34240-clanok.html