PF 2017

Ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2016 a do roku 2017
Vám prajeme veľa osobných a pracovných úspechov.