Podnikateľská misia v Ruskej federácii

18. zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou.

V dňoch 26. – 28. 4. 2017, sa v Moskve konalo 18. zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou. Slovenskú delegáciu viedol minister hospodárstva Peter Žiga, jej súčasťou bol aj minister školstva Peter Plavčan. Na čele ruskej delegácie bol minister priemyslu a obchodu Denis Manturov.
Na zasadnutí boli posúdené aktuálne otázky dvojstrannej hospodárskej spolupráce a základné smery ďalšieho rozvoja. Strany konštatovali obojstranný záujem o ďalší rozvoj rusko-slovenskej spolupráce vo všetkých oblastiach partnerstva. Zástupcovia oboch krajín sa zhodli na tom, že slovensko-ruské ekonomické vzťahy sú na dobrej úrovni a majú potenciál pre ďalší rozvoj.

"Pre Slovensko aj Rusko je dôležitý pragmatický a konštruktívny prístup orientovaný na konkrétne výsledky v tradičných oblastiach ako je energetika, obchod, cestovný ruch ale aj v poľnohospodárstve a zdravotníctve. Slovenská a ruská vláda otvárajú dvere podnikaniu práve takýmito stretnutiami," skonštatoval minister hospodárstva Peter Žiga.

Minister školstva, vedy a výskumu Peter Plavčan podpísal s ruským ministerstvom vzdelávania a vedy dohodu, ktorá je súčasťou riešenia projektu Cyklotrónového centra. Na jej základe má ruská strana do 15 rokov prijať na bezplatné vysokoškolské štúdium v oblasti jadrovej energie a technológií, fyzikálno-technických vied alebo lekárstva.

Na záver rokovaní si ministri oboch krajín prezreli aj úspešnú výstavu obrazov súčasných ruských maliarov, ktorí tvorili na Slovensku, pod názvom "Slovensko očami ruských umelcov."

Výsledkom rokovania medzivládnej komisie je aj trinásť dohôd a memoránd v oblastiach investícií, cestovného ruchu a vzdelávania.
Vzhľadom na to, že sa medzivládne rokovania odohrávali na viacerých úrovniach, súčasťou slovenskej delegácie bola aj podnikateľská misia za účasti štyroch desiatok podnikateľov, organizovaná Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu. Agentúra SARIO, v rámci 18. MVK, spoločne so Slovensko-Ruskou podnikateľskou radou organizovala slovensko-ruské podnikateľské fórum venované obchodu, investíciám a možnostiam vzájomnej spolupráce najmä v oblasti ľahkého priemyslu, poľnohospodárstva či zelenej energie. Záujem ruskej strany potvrdzuje aj početná skupina prítomných zástupcov ruských podnikov.