SARIO na CEE Automotive Supply Chain 2017

V  rámci regiónu strednej a východnej Európy sa na dva dni mesto Žilina stalo  centrom diania v  automobilovom priemysle. V dňoch 14 - 15. 11. 2017 malo svoju premiéru v SR podujatie CEE Automotive Supply Chain 2017.
 
Konferencia sa uskutočnila pod záštitou Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) a piatich ďalších spoluorganizátorov - Britskej obchodnej komory, Francúzsko-slovenskej obchodnej komory, KOTRA, Slovensko-nemeckej obchodnej komory a agentúry SARIO.
Konferenciu otvorili vedúci predstavitelia tímu spoluorganizátorov, za agentúru SARIO vystúpil generálny riaditeľ pán Robert Šimončič. Eventu dominovali témy týkajúce sa možností zapojenia sa do dodávateľskej siete ako aj trend automatizácie výrobných procesov. Nechýbalo zastúpenie  výrobcov automobilov pôsobiacich na Slovensku. Reprezentanti KIA, Peugeot Citroën a Volkswagen  vo svojich prezentáciách oznámili, že e-mobilita smeruje aj do ich slovenských fabrík.
 
Agentúra SARIO prezentovala svoje služby aj v priestoroch výstavného  stánku, v ktorom konzultanti poskytovali informácie o službách agentúry, ako sú asistencia pri investičných projektoch, podpora exportu na zahraničné trhy či internacionalizácia malých a stredných podnikov etablovaných v SR, ktorú agentúra SARIO realizuje v rámci národného projektu spolufinancovaného z fondov EÚ.
 
Viac ako 380 účastníkov z 12 krajín, dve stovky bilaterálnych rokovaní a mnoho ďalších neformálnych stretnutí boli výsledkom tohto podujatia. 
CEE Automotive Supply Chain 2017 priniesla  účastníkom na rôznych úrovniach zaujímavé poznatky, ako sa stať súčasťou existujúcej dodávateľskej siete  v automobilovom priemysle. Poskytla aj príležitosti k spolupráci prostredníctvom B2B rokovaní.

Tlačová správa organizátora