SARIO v oficiálnej delegácii v Petrohrade

Dńa 21.9.2017 sa zástupcovia agentúry SARIO zúčastnili v Petrohrade  zasadnutia Zmiešanej komisie medzi Ministerstvom hospodárstva a Vládou mesta Petrohrad. Predmetom rokovania bolo najmä nadviazanie a rozvoj ekonomickej a obchodnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a mestom Petrohrad. Témami zasadnutia boli oblasti priemyslu, podnikania, investícií, energetiky a inžinierstva, vedy a vzdelávania, turizmu, kultúry, médií a zdravotníctva.
Zasadnutie Zmiešanej komisie medzi Ministerstvom hospodárstva  SR a Vládou mesta Petrohrad otvorili svojimi príhovormi za slovenskú stranu štátny tajomník MH SR, Vojtech Ferencz, a za ruskú stranu zástupkyňa predsedu Komisie pre vonkajšie vzťahy Petrohradu, Svetlana Žurkina. Obaja vyzdvihli význam hospodárskej spolupráce medzi Slovensko a Ruskom, ako aj najmä veľký potenciál spolupráce medzi Slovenskom a mestom Petrohrad, s dôrazom na energetický a automobilový priemysel.
Petrohrad je priemyselným centrom Ruska. I preto ruská strana vyzdvihla najmä túto oblasť a poukázala na perspektívne sektory, zameranie na ktoré by mohlo prispieť k rozvoju ekonomických a obchodných vzťahov medzi SR a metrom Petrohrad. Dôraz bol daný najmä na automobilový sektor (v Petrohrade a okolí pôsobí rad zahraničných investorov a automobiliek ako Hyundai, MAN, Nissan, Scania, Toyota), výrobu zariadení pre výrobu elektrickej energie (kľúčovú úlohu tu zohráva najmä petrohradská spoločnosť Zvezda-Energetika), farmaceutický priemysel, IT, potravinársky priemysel (najmä spracovanie potravín, mliekarenské výrobky, spracovanie mäsa, alkohol). 
Predstavitelia MH SR predstavili ruskej strane doterajšiu spoluprácu a predstavy a potenciál budúcej spolupráce v jednotlivých oblastiach. Generálny riaditeľ sekcie energetiky MH SR, Ján Petrovič, sa zameral na energetiku, riaditeľ odboru investícií MH SR, Boris Škoda, na spoluprácu v oblasti investícií, a riaditeľka odboru priemyselného rozvoja MH SR, Andrea Farkašová, poukázala na dôležitosť, potenciál a možnosti spolupráce v oblasti priemyslu.
Riaditeľ odboru zahraničného obchodu, Tibor Buček, predstavil v krátkosti SARIO a význam spolupráce v oblasti priemyslu, a konzultantka odboru zahraničného obchodu Silvia Trajčíková ruskej strane predstavila Slovensko ako krajinu ideálnu pre obchodnú spoluprácu, v rámci čoho vyzdvihla najmä silný ekonomický rast a inovačný potenciál Slovenska. Následne predstavila agentúru SARIO, jej služby a spôsoby, akými môže prispieť k rozvoju ekonomickej a obchodnej spolupráce medzi Slovenskom a mestom Petrohrad.
Predstavitelia spoločností Matador, Agrokomplex a Adrian group predstavili svoje spoločnosti, ich prípadné pôsobenie v Ruskej federácii, ako aj doterajšie pôsobenie v Petrohrade a predstavy budúcej spolupráce. Po ukončení zasadnutia podpísal riaditeľ Agrokomplex – Národné výstavisko Nitra memorandum o spolupráci s predstaviteľmi ruského výstaviska Restec.