Slovensko–maďarské podnikateľské fórum

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, Veľvyslanectvom Maďarskej republiky v Bratislave a s Maďarským národným trading house zorganizovala dňa 8.decembra v Budapešti slovensko-maďarské podnikateľské fórum ako súčasť 2.zasadnutia slovensko-maďarskej zmiešanej komisie pre otázky hospodárskej spolupráce.

Cieľom podnikateľského fóra, ale aj zmiešanej komisie, bolo posilnenie obchodnej spolupráce medzi Slovenskom a Maďarskom, vzájomné predstavenie podnikateľských subjektov a hľadanie nových obchodných príležitostí pre zúčastnené spoločnosti.

Podnikateľské fórum bolo oficiálne otvorené príhovormi štátnych tajomníkov z oboch štátov. Za slovenskú stranu privítal zúčastnené spoločnosti Vojtech Ferencz, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR a za maďarskú stranu Levente Magyar, štátny tajomník pre ekonomickú diplomaciu Ministerstva zahraničných vecí a obchodu Maďarskej republiky.

Ako jedny z najperspektívnejších oblastí spolupráce vidia oba štáty energetiku a dopravu. V tomto smere vyzdvihol Magyar najmä rozvoj dopravných prepojení, kde poukázal na pripravovanú výstavbu dunajského mosta Komárno-Komárom, na plánované vybudovanie diaľničného prepojenia medzi slovenskou hranicou a Miškovcom a taktiež na dobudovanie chýbajúcich častí diaľnice medzi Györom a Bratislavou.
Slovensko-maďarského podnikateľského fóra sa zúčastnilo takmer 100 spoločností z oboch štátov, čo naznačuje veľký záujem o spoluprácu
s týmto teritóriom.

V rámci podnikateľského fóra bola podpísaná aj Dohoda o spolupráci
medzi agentúrou SARIO a Maďarským národným trading house.

Podnikateľské fórum bolo organizované ako súčasť 2.zasadnutia
slovensko-maďarskej zmiešanej komisie pre otázky hospodárskej spolupráce, ktorej predsedami boli štátni tajomníci z oboch zainteresovaných štátov.

Slovenská aj maďarská strana na zasadnutí zhodnotila aktuálny stav vzájomnej hospodárskej spolupráce a obe strany vytýčili cieľ zlepšiť a rozvinúť vzájomné obchodné  vzťahy, a to aj prostredníctvom podnikateľských fór ako práve toto.