Technická pamiatka Sklad č. 7, Bratislava

Drážovský kostol sv. Michala, Nitra

Automobilka KIA, Teplička nad Váhom

Obchodujte so Slovenskom

Motorom ekonomického rastu Slovenska bude vo vývoji do roku 2020 predovšetkým priemysel a tá časť služieb, ktorá je úzko previazaná na aktivity priemyslu - dopravné, finančné a obchodné služby.

Slovensko sa bude viac orientovať na podporu produkcie a služieb s vyššou mierou pridanej hodnoty, podporu informačných technológií, centier zdieľaných služieb  a najmä výskumno-vývojových projektov.

Agentúra SARIO poskytuje podnikateľom informácie v podobe Sektorových a Regionálnych analýz slovenského priemyslu, ktoré pomôžu v spojiť produkty, služby alebo technologické potreby s príslušnými slovenskými zdrojmi a rozšíriť a podporiť podnikanie na Slovensku.
 

Sektorové analýzy

Prečítajte si aktuálne sektorové analýzy vybraných odvetví slovenského priemyslu  pripravené a aktualizované  agentúrou SARIO. 

Regionálne analýzy

Regionálne analýzy slovenského priemyslu pomôžu podnikateľom spojiť produkty, služby alebo technologické potreby s príslušnými slovenskými zdrojmi a rozšíriť a podporiť podnikanie na Slovensku.